Usługa wirtualnego sekretariatu – na czym to polega?

Wirtualne biura oferują swoim klientom usługę wirtualnego sekretariatu. Wzbudza ona bardzo duże zainteresowanie, ponieważ dzięki niej można korzystać z usług dostępnych w standardowych biurach, ale przy tym także w znacznie niższej cenie.

Pakiet typu wirtualny sekretariat zawiera przede wszystkim usługi:

  • obsługę telefoniczną dla danego numeru, w tym sporządzanie notatek z połączeń, informowanie o działalności klienta, a także przekazywanie mu tych danych wybranym kanałem, na przykład przez e-mail

  • odbieranie, skanowanie i przesłanie korespondencji przychodzącej na adres wirtualnego biura

  • korzystanie ze sprzętu biurowego – komputerów, drukarek, skanerów, kopiarek, faksów i innych

Oczywiście, przy korzystaniu z usług wirtualnego biura nie ma konieczności zatrudniania własnych pracowników – można korzystać z wiedzy i doświadczenia tych, które pracują w wirtualnym biurze. Nie trzeba też ponosić kosztów związanych z zakupem wyposażenia biurowego, dlatego też wirtualny sekretariat to możliwość korzystania z w pełni funkcjonalnego biura bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów z tym związanych.


Leave a Reply